>> PRESENTACIÓ APP IV CONGRÉS

Benvingut, benvinguda,

Aquest procés congressual i molt especialment en la celebració del IV Congrés de COMFIA Catalunya, compta amb un important suport de comunicació digital. Al llarg del procés ha estat disponible tota la informació i documentació a través del lloc web creat per a l'ocasió congres.comfia.ccoo.cat , espai web que quedarà obert, un cop completat l'actual procés amb els documents finals, per a futurs processos congressuals.

La celebració d'aquest IV Congrés, el 12 de novembre de 2012, està comptant amb un altre important i pioner suport digital, es presenta i es posa en marxa la present aplicació de telefonia mòbil COMFIA.cat, una APP pionera en el camp sindical, amb la voluntat de millorar en poc temps per a què arribi al gran col·lectiu de treballadors i treballadores dels sectors financers i administratius que COMFIA-CCOO Catalunya representa.

L'aplicació es dóna a conèixer a les persones assistents per a facilitar el seguiment i realització del IV Congrés, tot un repte, amb la informació i tota la documentació que és necessària pel desenvolupament del IV Congrés.

Esperem que sigui d'utilitat avui i a partir de demà en la tasca sindical que tots i totes realitzem.

secretaria general i secretaria de comunicació

COMFIA-CCOO Catalunya

 

Bienvenido, bienvenida,

Este proceso congresual y muy especialmente en la celebración del IV Congreso de COMFIA Catalunya, cuenta con un importante apoyo de comunicación digital. A lo largo del proceso ha estado disponible toda la información y documentación a través del lugar web creado para la ocasión congres.comfia.ccoo.cat , espacio web que quedará abierto, una vez completado el actual proceso con los documentos finales, para futuros procesos congresuales.

La celebración de este IV Congreso, el 12 de noviembre de 2012, cuenta con otro importante y pionero apoyo digital, se presenta y se pone en marcha la presente aplicación de telefonía móvil COMFIA.cat, una APP pionera en el campo sindical, con la voluntad de mejorar en poco tiempo para que llegue al gran colectivo de trabajadores y trabajadoras de los sectores financieros y administrativos que COMFIA-CCOO Catalunya representa.

La aplicación se da a conocer a las personas asistentes para facilitar el seguimiento y realización del IV Congreso, todo un reto, con la información y toda la documentación que es necesaria para el desarrollo del IV Congreso.

Esperamos que sea de utilidad hoy y a partir de mañana en la tarea sindical que todos y todas realizamos.

secretaría general y secretaría de comunicación

COMFIA-CCOO Catalunya 


>> TORNAR A  El IV Congrés a l'APP COMFIA.cat

Comments