IV Congrés - PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ:
>> Benvingut company, benvinguda companya, 

El mes de setembre el nostre Sindicat farà el major exercici democràtic intern de qualsevol organització: el procés congressual. Tu, com a afiliat/afiliada tens la paraula, el poder de participar i decidir. Convocarem el conjunt de l'afiliació de COMFIA Catalunya, de 3.500 empreses, a més de 275 assemblees.

Dins d’aquest procés, et comuniquem que la Federació de Catalunya de COMFIA-CCOO celebrarà el seu 4rt Congrés els propers dies 12 i 13 de novembre, a Barcelona.

En un context de greu crisis econòmica on les polítiques implementades pels governs central i de Catalunya es fonamenten únicament en retallades de drets socials, laborals i individuals, així com en l’aplicació d’una injusta càrrega impositiva sobre els més dèbils de la nostra societat i que produeix només patiment sobre les persones amb menys recursos...

CCOO portem molt de temps enfrontant-nos-hi amb mobilitzacions, vagues, manifestacions i també amb propostes a aquestes polítiques. Aquest procés congressual ha de ser útil per actualitzar les nostres estratègies, les nostres propostes, la nostres alternatives, perquè hi ha altres polítiques per sortir d’aquesta crisis.

Posarem per davant a LES PERSONES, que són a qui donem suport, les que hem de “rescatar”, per solidaritat, per justícia; perquè una societat que no es preocupi de donar benestar i coneixement als seus joves, als seus infants, a la gent gran, als ciutadans en general, als més desfavorits en particular, és una societat sense futur.

Lluitarem per defensar EL TREBALL digne, amb drets, perquè el treball ha de ser un instrument de realització i socialització de les persones.

Treballarem contra les retallades de DRETS: dret a l’educació, a la sanitat, a pensions de jubilació, de prestacions dignes per a les persones amb menys recursos...

I tot això, potenciant la nostra organització al centre de treball, parlant amb els nostres companys i companyes, explicant les nostres propostes, discutint les nostres estratègies, PERQUÈ ENS HI JUGUEM MOLT, hem de sindicalitzar l’empresa, potenciant l’afiliació a CCOO i la participació del conjunt de la classe treballadora en el debat i en la mobilització.

Sols? No! Amb totes les persones que formen part de la major organització social d’aquest país: les CCOO, i conjuntament amb els moviments cívics i socials,
JUNTS, PODEM!.

Luis Jiménez
secretari general
COMFIA-CCOO Catalunya
>> Bienvenido compañero, bienvenida compañera,

El mes de septiembre nuestro Sindicato hará el mayor ejercicio democrático interno de cualquier organización: el proceso congresual. Tú, como afiliado/da tienes la palabra, el poder de participar y decidir. Convocaremos el conjunto de la afiliación de COMFIA Catalunya, de 3.500 empresas, en más de 275 asambleas.

Dentro de este proceso, te comunicamos que la Federación de Catalunya de COMFIA-CCOO celebrará su 4º Congreso los próximos días 12 y 13 de noviembre, en Barcelona.
En un contexto de grave crisis económica donde las políticas implementadas por los gobiernos central y de Catalunya se fundamentan únicamente en recortes de derechos sociales, laborales e individuales, así como en la aplicación de una injusta carga impositiva sobre los más débiles de nuestra sociedad y que produce sólo sufrimiento sobre las personas con menos recursos...
CCOO llevamos mucho tiempo enfrentándonos con movilizaciones, huelgas, manifestaciones y también con propuestas a estas políticas. Este proceso congresual tiene que ser útil para actualizar nuestras estrategias, nuestras propuestas, nuestras alternativas, porque hay otras políticas para salir de esta crisis.

Pondremos por delante a LAS PERSONAS, que son a quienes apoyamos, las que tenemos que "rescatar", por solidaridad, por justicia; porque una sociedad que no se preocupe de dar bienestar y conocimiento a sus jóvenes, a sus niños, a las personas mayores, a los ciudadanos en general, a los más desfavorecidos en particular, es una sociedad sin futuro.
Lucharemos para defender EL TRABAJO digno, con derechos, porque el trabajo tiene que ser un instrumento de realización y socialización de las personas.

Trabajaremos contra los recortes de DERECHOS: derecho a la educación, a la sanidad, a pensiones de jubilación, de prestaciones dignas para las personas con menos recursos...
Y todo esto, potenciando nuestra organización en el centro de trabajo, hablando con nuestros compañeros y compañeras, explicando nuestras propuestas, discutiendo nuestras estrategias, PORQUE NOS JUGAMOS MUCHO, tenemos que sindicalizar la empresa, potenciando la afiliación a CCOO y la participación del conjunto de la clase trabajadora en el debate y en la movilización.
Solos? No! Con todas las personas que forman parte de la mayor organización social de este país: las CCOO, y conjuntamente con los movimientos cívicos y sociales, JUNTOS, PODEMOS!

Luis Jiménez
secretari general
COMFIA-CCOO Catalunya
Comments