Procés congressual reestructuració federativa i territorial 2014

REESTRUCTURACIÓ FEDERATIVA

Procés de fusió COMFIA-FECOHT
Assemblea congressual 03/04/14 procés de fusió COMFIA-FECOHT a Catalunya
Congreso de Fusión 13 i 14 de maig a Madrid
Congrés de fusió a Catalunya

DOCUMENTS
Procés constitució NOVA AGRUPACIÓ (assegurances, TIC, contact center, enginyeries i ETT)
Plenari de Catalunya 1 d'abril de 2014
Constitució de la nova agrupació. Dissolució agrupacions d'assegurances, contact center i TIC.
Plenari estatal 8 de maig de 2014

Procés Agrupació de Sector Financer
Constitució Agrupació Sector Financer 03/12/13
Estatal 14 i 15 de gener de 2014


REESTRUCTURACIÓ TERRITORIAL

CONC  - 3 Intercomarcals


Comments